+370 672 08029; info@budora.lt

Technika

10 kyu9 kyu8 kyu7 kyu6 kyu5 kyu4 kyu3 kyu2 kyu1 kyu1 Dan

10 KYU (oranžinis diržas)

Kaip užsirišti diržą

1

Paimkite diržą per vidurį. Apjuoskite juosmenį iš priekio. Sukryžiuokite diržą už nugaros ir galus išveskite į priekį. Dešinį galą laikykite ant kairiojo. Dešinį galą prakiškite po abiem apvijom iš apačios į viršų. Vėl sukryžiuokite abu galus, kad viršutinis butų priekyje, prakiškite diržo galą pro susidariusią kilpą ir taip užmegzkite mazgą. Patraukite už galų, kad mazgas būtų tvirtesnis.

 

Kaip teisingai nusilenkti

2

Kai lenkiatės, turite žiūrėti į priekį. Jūs privalote matyti, kas ir kaip vyksta aplink jus. Kumščius laikykite sugniaužtus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fudo dači (Fudo dachi)

3

Stovėsena

Atsistokite, kad kojos būtų pečių plotyje ir kūno svoris būtų vienodai paskirstytas abiems kojoms. Pėdos lengvai pasuktos į išorę. Rankas laikykite sulenktas per alkūnes, atsuktas į priekį suspaustais kumščiais. Alkūnes prispauskite prie šonų.

 

 

 

 

 Joi dači (Yoi dachi)

4

Stovėsena
Iš Fudo dači įkvepiant pasukite kulnus į išorę, tuo pačiu metu sukryžiuokite rankas smakro lygyje. Tada lėtai iškvėpdami leiskite rankas žemyn ir tuo pat metu kulnus grąžinkite į pradinę padėtį.

 

 

 

 

 Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi)

5

Stovėsena
Iš Joi dači ženkite dešine koja atgal taip, kad pėdos būtų pečių plotyje ir dviejų pečių atstume viena nuo kitos.

Apie 70% jūsų svorio turi būti ant priekinės kojos ir 30% ant galinės. Priekinė pėda nukreipta į priekį. Galinė pėda pasukta 45° kampu. Galinė koja tiesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judėjimas Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi ído-geiko)

6

Stovėsena
Norint apsisukti perstatykite galinę koją vienoje linijoje už nugaros. Tada pasisukite 180° kampu stovėdami ant pado pagalvėlių.

 

 

 

 

 

 Apsisukimas Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi mawatte)

7

Stovėsena
Norint apsisukti perstatykite galinę koją vienoje linijoje už nugaros. Tada pasisukite 180° kampu stovėdami ant pado pagalvėlių.

 

 

 

 

 

 

Sugrįžimas iš Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi naore)

8

Stovėsena
Galinę (šiuo atveju dešinę) koją veskite prie priekinės kojos kol paliesite (tuo pat metu sukryžiuokite rankas prieš krūtinę).Tada perstatydami tą pačią koją (šiuo atveju dešinę) atsistokite į Fudo dači.

Zenkutsu dači ugdo kovinio judėjimo pagrindus, stiprina kojų raumenis, bei lavina pusiausvyrą.

 

 

Oi tsuki (Oi tsuki)

9

Rankų smūgiai
Cudan (chudan) tsuki smūgis į saulės rezginį, Džodan (jodan) tsuki smūgis į smakrą, Gedan tsuki – smūgis žemiau diržo. Visi trys Oi tsuki smagiai atliekami centro linijoje. Smūgiuojame dviem krumpliais (seiken). Pečiai turi būti neišvesti i prieki.

 

 

 

 

Morote tsuki (Morote tsuki)

10

Rankų smūgiai
Morote tsuki čudan (chudan), džodan (jodan) ir gedan atliekami taip pat kaip Oi, tik smūgiuojama kartu abejomis rankomis tuo pat metu. Morote reiškia – “dviem rankomis”. Kumščiai smūgio metu turi būti suglausti.

 

 

 

 

 

Seiken Džodan Uke

11.2

Blokai
Patraukite savo kairę alkūnę žemyn, kad ranka būtų vertikali. Kumštis turi būti smakro lygyje per kumštį į prieki nuo Jūsų veido.

Blokuojanti ranka kryžiuojama iš priekio truputį aukščiau alkūnės. Iš šios pozicijos dešine ranka blokuokite į viršų tuo pat metu atitraukdami kairę ranką į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiken Mae Gedan Barai

12

Blokai
Pradėkite pakeldami dešinę ranką aukštyn prie kairės galvos pusės, prie ausies. Dešinė alkūnė nukreipta žemyn, o kairys kumštis vidurio linijoje žemiau diržo. Blokuokite žemyn su dešine ranka, tuo pačiu metu atitraukdami kairę ranką i hikete poziciją.

Pabaigus bloką jūsų dešinys Kumštis turi būti per du kumščius į priekį nuo kūno (dešinės kojos). Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiza Ganmen Geri

13

Kojų smūgiai (spyriai)
Hiza Geri, tai smūgis keliu. Pradėkite iš Yoi dači, pakelkite savo kelį kuo aukščiau, laikydami nugarą tiesiai ir kojų pirštus nukreiptus žemyn.

Hiza Geri – vienas pagrindinių smūgių kuris sudaro daugelio kitų kojų smūgių pagrindą. Gerai išmoktas Hiza Geri labai padeda ugdyti kitus smūgius.

 

 

 

 

Kin Geri

14

Kojų smūgiai (spyriai)
Kin Geri gali būti traktuojamas kaip Hiza geri tąsa. Pakelkite koją lyg smūgiuotumėt Hiza geri, tada ištieskite koją taip, kad smūgiuojanti pėda būtų vidurio linijoje kirkšnių aukštyje. Pirštai turi būti nukreipti į priekį. smūgio paviršius – Haisoku (keltis).

Atminkite, kad Kin Geri yra staigus kirtis ir atliekamas atpalaiduota koja.

9 KYU (mėlyna juostelė)

Sančin Dači

1Stovėsena

Čia aiškinamas kojų judėjimas iš Yoi Dači, rankų judesiai aprašomi kitame puslapyje. Iš Yoi Dači dešine koja ženkite į priekį puslankio žingsniu taip, kad dešinys kulnas ir kairės kojos pirštai būtų vienoje linijoje (bazinėje linijoje). Kai baiginėjate žingsnį, pasukite kulnus į išorę. Kojos pečių plotyje, svoris paskirstytas vienodai abiems kojoms. Abi kojos lengvai sulenktos.

Šitoje stovėsenoje svarbu įtempti ir jausti visus kūno raumenis, įveržti klubus ir laikyti tiesią nugarą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judėjimas Sančin dači

2

Stovėsena

Kai žengiate, kairė koja juda lanku, kad baigus žingsnį kairys kulnas ir dešinės kojos pirštai būtų vienoje linijoje. Kai žengiate – rankos ir kojos juda vienu metu. Rankos kryžiuojamos kūno priekyje taip, kad kumščiai būtų žemiau diržo, šiuo atveju kairė ranka po dešine. Tada kelkite savo kumščius aukštyn taip, kad alkūnės liktų savo vietose. Kai kumščiai pakyla į smakro lygį, tada išskirkite juos į šalis, į pečių plotį.

 

Sančin Dači apsisukimas
3

Stovėsena
Kad atlikti apsisukimą, priekinę koją turite perstatyti į šoną per dviejų pečių plotį. Tada sukitės ant pėdų pagalvėlių, kad pabaigti posūkį.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugrįžimas iš Sačin Dači

4

Stovėsena
Savo priekinę koją grąžinkite prie galinės, ko pėdos palies viena kitą. Tuo pat metu sukryžiuokite rankas priekyje, Iš šios pozicijos atsistokite į Fudo dači.

 

 

 

 

 

Kokutsu Dači

5

Stovėsena
Iš Yoi Dači ženkite pirmyn kaire koja. Atstumas tarp pėdų turi būti nemažesnis nei jūsų pėdos ilgis. Stovėsenos plotis nedidesnis nei 5 cm. Priekinė koja nukreipta tiesiai į priekį, kulnas pakeltas per 5 cm nuo grindų. Galinė koja pasukta nedaugiau nei 45° kampu. Kokutsu Dači stovėsenoje galinė koja laiko apie 70% svorio, priekinė-apie 30%.

 

 

 Judėjimas Kokutsu Dači

6

Stovėsena
Kai judate Kokutsu Dači, kojos juda lygiagrečiai neartėdamos vien prie kitos. Labai svarbu, kad judant nesikilnotų kūnas ir visada išlaikytumėt vienodą stovėsenos aukštį. Prieš žengiant, pasukite priekinę koją iki 45° kampu ir Ženkite galine koja pirmyn.

 

 

 

 

Apsisukimas Kokutsu Dači

7

Stovėsena
Kad apsisukti, priekinę koją perstatykite per pusę pečių ploto tiesia linija. Užbaikite apsisukimą sukdamiesi ant pėdų pagalvėlių 180° kampu.

 

 

 

 

 

Sugrįžimas iš Kokutsu Dači

8

Stovėsena
Atitraukite priekinę koją prie galinės kojos, tuo pat metu priekyje sukryžiuodami sugniaužtas rankas. Iš šios pozicijos grįžkite į Fudo dači.

 

 

 

 

 

Musubi Dači

9

Stovėsena
Kojas pakreipkite 45° į išorę. Kulnai suglausti. Rankos suglaustos, kairė ant dešinės. Iš Musubi Dači pradedamos aukštesniosios katos, bei susikaupiama.

 

 

 

 

 Seiken Gyaku Tsuki

10

Rankų smūgiai
Seiken Gyaku Tsuki Džodan, Čudan, Gedan atliekamas tai pat kaip Oi Tsuki. Skirtumas tas, kad smūgiuojate priešinga, galine ranka. Jei stovite kairėje stovėsenoje, tai smūgiuojate dešine.

 

 

 

 

 

Seiken Ago Uči

11

Rankų smūgiai
Tai smūgis (Kirtis) nukreiptas į smakrą. Iš pradinės padėties (būkite neįsitempę) ir kirskite į smakro projekciją bei grąžinkite ranką kuo greičiau į pradinę padėtį.

 

 

 

Seiken Čudan Uči Uke

12

Blokai
Kairę ranką laikykite sulenkią, kad kumštis būtų po dešine pažastimi. Nugarinė kumščio dalis atsukta į viršų. Kairė alkūnė ir dešinė ranka ištiesia į priekį. Atlikite bloką, vesdami kairį kumštį lanku, nejudindami kairės alkūnės, taip kad Kumštis sustotų kairio peties aukštyje. Kairė ranka turi išlikti sulenkta 90° kampu per alkūnę. Kaire alkūnė nukreipta žemyn. Tuo pat metu dešinę ranką atitraukite į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seiken Čudan Soto Uke

13

Blokai
Atitraukite savo kairį kumštį už galvos, o dešinę ranką prie priešinga peties. Blokuokite kaire ranka lanku, kad kairė ranka praeitų vidurio liniją ir kumštis sustotų dešinio peties aukštyje. Kairė ranka turi būti sulaukta 90° kampu. Tuo pat metu dešinę ranką grąžinkite į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

 

 

 

 

 Mae Geri Čudan Čusoku

14

Kojų smūgiai (spyriai)

Pakelkite kairį kelį kuo aukščiau, kaip per Hiza Geri. Tada tieskite koją taikydami į saulės renginį. Neištieskite kojos pilnai. Turite išlaikyti minimalų sulenkimą. Atitraukite koją atgal ir nuleiskite žemyn. Smūgiuojama su pėdų pagalvėlėmis (chusoku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata:

Taikyoku Sono Iči, Taikyoku Sono Ni

 8 KYU (mėlynas diržas)

Kiba dači

1

Stovėsena

Kiba dači 90° lš Yoi Dači ženkite atgal dešine koja vienoje linijoje ir pasukite dubenį dešinėn, kad pėdos būtų lygiagrečiai. Kojos turi būti dvigubame pečių plotyje ir svoris vienodai paskirstytas ant abiejų kojų. Kojas sulenkite, keliai į šalis, nugara tiesi.

Yon ju (džu) go! 45° kiba dači Yon ju go kiba dači- tokia pati kaip įprasta kiba dači išskyrus stovėjimo kampą judėjimo krypties atžvilgiu. Iš Yoi Dači Ženkite dešine koja atgal, kad pasisuktumėt 45° kampu.

Kiba dači 90° ido-goiko Judant Kiba Dači ir spiriant turite kryžiuoti kojas. Galimi du būdai. Pirmame galinę koją statykite iš priekio, antrame – iš nugaros.

Yon ju go/ 45° kiba dači ido-goiko Judėjimas 45° kiba dači panašus kaip Zenkutsu Dači. Galine koja ženkite į priekį tiesia linija. Prieš žengiant, pasukite priekinę pėdą į išorę.

Kiba dači mavate (apsisukimas)

2

Stovėsena
Kiba dači 90° mawatte (apsisukimas). Pasukite galvą į priešingą pusę 180° kampu ir atlikite reikalingą veiksmą rankomis. Yon ju go/ 45° kiba dači mawatte (apsisukimas) Galinę koją perstatykite tiesioje linijoje (kaip ir Zenkutsu dači). Pasisukite ant pėdų pagalvėlių į priešingą pusę ir atlikite reikalingą veiksmą.

 

Sugrįžimas iš Kiba Dači

3

Stovėsena
Jei stovite Kiba dači 90°, priekinę koją perstatykite, kad atsistotumėt į 45° kiba dači. Pasisukite ant pėdų pagalvėlių į priekį. Galinę koją pritraukite prie priekinės ir atsistokite į Fudo dači.

 

Šita tsuki

4

Rankų smūgiai
Šita tsuki skirtas smūgiuoti į saulės rezginį, naudojant Seiken (krumplius). Prieš smūgį kumštį pasukti delnu žemyn. Smūgiuojant Kumštis pasuktas delnu aukštyn.

 

Tate tsuki

5

Rankų smūgiai
Tate tsuki – analogiškas pagrindiniam Tsuki, tik Kumštis turi būti vertikaliai. Atkreipkite dėmesį į riešo kampa smūgiuojant Jodan lygyje.

 

Jun Tsuki

6

Rankų smūgiai
Jun tsuki dažniausiai smūgiuojamas iš Kiba Dači. Žingsnis susideda iš trijų etapų:
1) pasukite abi pėdas į priekį
2) ženkite žingsnį į priekį
3) pasisukite ant pėdų pagalvėlių 90° kampu smūgio metu.

Tik 3 etapo metu smūgiuojama Jun Tsuki panaudojant klubų pasisukimą. Smūgiuojam seiken (krumplių) paviršiumi.

 

Seiken Marote Čudan Uchi

7

Blokai
Dešinę ranką įremkite į kairės rankos dilbio apatinį trečdalį (kairės rankos padėtis kaip blokuojant uchi uke). Pradedant blokuoti kairį kumštį įremkite į dešinės rankos apatinį dilbio trečdalį. Atlikite bloką judindami dešinę ranką priešais krutinę taip, kad kumštis judėtų puslankiu, o dešine alkūne liktu vietoje (kaip ašis). Pabaigus bloką, jūsų korpusas turi būti atsuktas į priekį, o dešinys Kumštis – dešinio peties projekcijoje.

 

Seiken Čudan Uchi Ukel / Gedan Barai

8

Blokai
Iš Uču Uke / Gedan Barai pozicijos suartinkite abi alkūnes į link vidurio linijos. Alkūnėms suartinkite abiem rankomis blokuokite taip kad kumščiai judėtu puslankiu. Uči bloką atliekami ranka turi prasilenkti priekyje. Rankom prasilenkiant alkūnės vėl nutolsta viena nuo kitos į pečių plotį.

 

 

 

Mae Geri Jodan Čusoku

9

Kojų smūgiai (spyriai)
Pakelkite dešinį kelią kuo aukščiau (kaip atliekant Hiza geri), tada tiesdami koją smūgiuokite į Džodan lygį. Smūgio paviršius – pėdų pagalvėlės (Čusoku). Atminkite, kad po smūgio koją reikia pritraukti prie savęs ir po to pastatyti pėdą ant grindų, o ne paprastai numesti koją.

 

 

 

 

Kata:

Taikyoku Sono San

7 KYU (geltona juostelė)

Neko Aši Dači

1

Stovėsena
Iš Yoi Dači ženkite pirmyn kaire koja per pėdos ilgį (priekinės pėdos kulnas ties galinės pėdos pirštų galais). Stovėsenos plotis 5-10 cm. Galinė pėda pasukta 45° kampu. 90% svorio turi būti ant galinės, 10% ant priekinės pėdos. Judėjimas, apsisukimas ir sugrįžimas šioje stovėsenoje toks pats kaip ir Kokutsu Dači.

 

Tetsui Komekami Uči

2

Rankų smūgiai
Kairę ranką užsimokite už iš pakaušio. Dešinę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje, smilkinių aukštyje.

Tetsui Oroši Ganmen Uči

3

Rankų smūgiai
Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite iš viršaus dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami i Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio linijoje, kaktos aukštyje.

 

Tetsui Hizo Uči
4

Rankų smūgiai
Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite iš viršaus dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje bambos aukštyje.

 

Tetsui Yoko Uči

5

Rankų smūgiai
Džodan, užsimokite kairiu kumščiu iš dešinės galvos pusės (prie dešinės ausies), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kairiu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį į dešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoje smakro aukštyje.

Čudan, užsimokite kairiu kumščiu po dešine pažastimi (delninis kumščio paviršius atsuktas į save), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kairiu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį į dešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoje pažasties aukštyje.

Godan, sukryžiuokite abi rankas virš galvos, taip kad smūgiuojanti ranka būtų priekyje. Smūgiuokite žemyn į Gedan lygį. Kumštis turi sustoti kirkšnių aukštyje, pagrindu atsuktas į viršų.

 

Seiken Mavaši Gedan Barai

6

Blokai
Seiken Mavaši Gedan Barai labai panašus i įprastą Mae Gedan Barai, tačiau blokuojami ranka juda puslankiu. Pakelkite blokuojančią ranką virš galvos taip, kad alkūnė būtų nukreipta žemyn. Kita ranka turi saugoti kirkšnį. Blokuokite žemyn prieš savo veidą ir korpusą tuo pat metu kitą ranką atitraukdami į Hikete.

 

 

Šuto Mavaši Uke

7

Blokai
Dešinės rankos pirštų galai centro linijoje, akių aukštyje. Kaires ranka laikoma prispausta prie kūno ties saulės rezginiu, pirštai nukreipti į priekį. Patraukite abi rankas žemyn link kirkšnių, delnai suglausti (kairys iš viršaus). Po to abi plaštakos (natūraliai besisukdamos viena kitos atžvilgiu) eina link dešinio klubo, apskritu judesiu kyla aukštyn link galvos ir virš jos Iš viršutinio taško dešine ranka Šuto (delno briauna) kerta vidurio linijoje raktikaulio aukštyje, o kairė ranka pritraukiama prie saulės rezginio.

Šuto Mavaši Uke – sunki technika, reikalaujanti ilgo treniravimosi.

 

Mae Čusoku Kege

8

Kojų smūgiai (spyriai)
Skirtingai nei atliekant Mae Geri, koją mosto metu reikia laikyti tiesią. Iš Yoi Dači mokite koją centro linijoje kiek galima aukščiau suformavę Ćusoku (pėdų pagalvėles).

 

 

 

 

 

 

 

Teisoku Mavaši Soto Kege

9

Kojų smūgiai (spyriai)
Teisoku Mavaši Soto Kege – puslankio formos kojos mastas. Kryptis – iš išorės į vidų. Smūgio metu Teisoku (vidinė pėdos briauna) iš išorės kerta centro liniją.

 

 

 

 

 

 

 

Haisoku Mavaši Uči Kege

10

Kojų smūgiai (spyriai)
Haisoku Mavaši Uči Kege – puslankio formos kojos mastas. Kryptis – iš vidaus į išorę. Smūgio metu Haisoku (pėdos keltis) iš vidaus kerta centro liniją.

 

 

 

 

 

 

Sokuto Yoko Kege

11

Kojų smūgiai (spyriai)
Iš Kiba Dači Ženkite pirmyn statydami koją iš priekio ir mokite tiesią koją apskritimu aukštyn. Smugiukite kuo aukščiau suforrnavę Sokuto įšorinė pėdos briauna). Nuleidę koją pastatykite žingsnį į priekį ir atsistokite i Kiba Dači.

Kata:

Pinan Sono Iči

6 KYU (geltonas diržas)

Tsuru Aši Dači

1

Stovėsena

Tsuru Aši Dači paprastai naudojama ruošiantis smūgiuoti Yoko Geri. Pakelkite dešinę koją taip, kad dešinė pėda butu arti kairio kelio. Kairė koja turi būt lengvai sulenkta. Pakelta koja usformuokite Sokuto (išorinė pėdos briauna).

Tsuru Aši Dači paprastai naudojama ruošiantis smugiuoti Yoko Geri.

 

Uraken Šomen (Ganmen) Uči

2

Rankų smūgiai
Uraken Šomen (Ganmen) Uči smugis į veidą. Iš pradinės pozicijos smūgiokite į priekį ir aukštyn įviršutinės lūpos lygį. Atverskyte kumštį kirčio metu. Po kirčio atitraukite ranką į pradinę poziciją.

 

Uraken Sayu Ganmen Uči

3

Rankų smūgiai
Uraken Sayu Ganmen Uči tai smūgis į šoną, akių lygyje. Kumščiai laikomi prieš krutine pečių aukštyje, alkūnės pakeltas. Smūgiuojant Uraken alkūnė nejuda. Po kirčio grąžinkitę kumštį į pradinę poziciją.

 

Uraken Hizo Uči

4

Rankų smūgiai
Sudėkite kumščius vieną ant kito diržo lygyje. Smūgiuojanti Kumštis turi būt viršuje. Smūgiuokite puslankio judesiu į šoną, truputį už savęs. Po smūgio kumštį grąžinkite po kitu kumščiu.

 

Uraken Mavaši Uči

5

Rankų smūgiai
Dešinę ranką laikykite prieš save kumštį įrėmę į kairį petį. Kairiu kumščiu užsimokite už nugaros tuo pat metu pasisukdami korpus 45° kampu. Smūgiuokite kaire ranka apskritu judesiu, tuo pat metu gražindami dešinę į Hikete poziciją. Kumštis, atkreiptais į save krumpliais, turi sustoti per kumštį nuo veido.

 

Nihon Nukite (Me Tsuki)

6

Rankų smūgiai
Nihon Nukite (Me Tsuki) tai smūgis į akis bet pas mus į kaklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yohon Nukite Džodan

7Rankų smūgiai
Yohon Nukite Džodan tai smūgis įgerklas naudojant pirštų galus. Smūgio metu laikykite juos tvirtai suspaustus.

 

 

 

 

 

Yohon Nukite Čudan

8Rankų smūgiai
Yohon Nukite Čudan smūgis įsaulės rezginį naudojant pirštų galus. Smūgio metu laikykite juos tvirtai suspaustus.

 

 

 

Seken Juji (džudži) Uke Džodan

9

Blokai
Pradėkite iš Zenkutsu Dači abiem kumščiais iš hikete pozicijos. Blokuokite įviršų sukryžiuodami rankas virš galvos. Jei kairė koja priekyje, tai kairė ranka turi būti įšorėje.

 

Seken Juji (džudži) Uke Gedan

10Blokai
Pradėkite iš Zenkutsu Dači abiem kumščiais iš hikete pozicijos. Blokuokite žemyn kryžiuodami rankas lengvai paliknkdami įpriekį. Jei kairė koja priekyje, tai kairė ranka turi būti po dešine.

 

 

 

Kansetsu Geri

11Kojų smūgiai (spyriai)
Pakelkite dešinę koją į Tsuru Aši Dači. Smūgiuokite įdešinę pusę naudodami Sokuto (įšorinė pėdos briauna). Smūgiuokite atraminės kojos kelio aukštyje. Smūgio metu pasukite pėdas ir klubus į smūgio pusę.

 

 

 

 

 

 

Čudan Yoko Geri

12Kojų smūgiai (spyriai)
Smūgiuokite panašiai kaip Kansetsu geri tik smūgis atliekamas Čudan lygyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedan Mavaši Geri

13

Kojų smūgiai (spyriai)
Gedan Mavaši Geri Haisoku (keltis) dažnai vadinamas žemu smūgiu (low kick). Iš Yoi Dači pakelkite dešinę koją taip, kad kelias būtų diržo aukštyje. Smūgiuokite žemyn tuo pat metu pasukdami atraminę koją bei klubus smūgio kryptimi. Po smūgio atitraukite koją atgal ir tik tada pastatykite.

Gedan Mavaši Geri Čusoku (pėdų pagalvėlė) atieikama taip pat kaip haisoku, tik skiriasi smūgio paviršius.

 

Kata:

Pinan Sono Ni.

 

Kumite (kovos):

Kovos su 10 priešininkų

5 KYU (žalia juostelė)

Moro Ashi Dachi

1

Iš Yoi Dachi ženkite į priekį kaire koja taip, kad kairės kojos kulnas ir dešinės kojos pirštai būtų vienoje linijoje. Stovėsena yra pečių pločio. svoris paskirstytas tolygiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moro Ashi Dachi ldo-Geiko

2

Yra 2 būdai atsistoti į Moro Ashi Dachi:

1) kai judesį pradedame priekine koja, o galinė pristatoma priekinės kojos kulno linijoje;

2) kai judesį pradedame galine koja, o kita pristatoma pirmosios kulno linijoje.

 

Moro Ashi Dachi Mawatte

3

Priekinę koją perkelkite per du pečių pločíusį šoną vienoje linijoje. Apsisukite 180 laipsnių kampu ant pėdų pagalvėlių.

 

Moro Ashi Dachi Naore

4

Patraukite savo priekinę koją (šiuo atveju kairę) prie dešiniosios, tuo pačiu metu sukiyžiuokite rankas virš krūtinės, o leisdami jas žemyn grįžkite į Fudo Dachi stovėseną.

 

Shotei Uchi

5

Visi trys Shotei smūgiai yra atliekami panašiai kaip paprastas Tsuki.

Jodan Shotei – smakro aukštyje.

Chudan Shotei – saulės rezginio aukštyje.

Gedan Shotei – tarpkojo aukštyje.

 

Jodan Hiji (Ate) Uchi

6

Smūgiuojama dešine alkūne Jodan lygyje, o kairė ranka Hikete pozicijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shotei Uke

7

 

 

 

 

 

Jodan naudojamas smūgiui j veidą blokuoti. Galinė bloko padėtis yra už centrinės linijos galvos aukštyje.

 

 

 

 

 

 

Chudan yra atliekamas lankiniu judesių Jūsų Shotei kerta centrinę liniją ir sustoja už jūsų kūno.

 

 

 

 

 

 

 

Gedan blokas atliekamas įstrižai žemyn. Jūsų Shotei sustoja už centrinės linijos.

 

 

 

 

Mawashi Geri Chudan

8

Spirkite Iankiniu judesiu Chudan lygyje, išveskite dubenį ir pasukite atraminę pėdą spyrio kryptimi.

Po smūgio koją pritraukite atgal, kontroliuodami dubenj ir neleiskite kojai laisvai nukristi į priekį.

Mawashi Geri Chudan smūgiuojamas Haisoku ir Chusoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ushiro Geri Chudan

9

Pakelkite savo dešinę koją kuo aukščiau, pažiūrėkite per dešinįjį petį ir spirkite atgal kulnu į centrinę linija. Po smūgio koją pritraukite atgal. Ushiro Geri smūgiuojamas ir Gedan Iygyje.

 

Renraku

10

 

Kata: 

Pinan Seno San

 

Kumite: 

su 12 priešininkų.

4 KYU (žalias diržas)

Heisoku Dachi

1

Iš Yoi Dachi Suveskite kojas vieną prie kitos. Kai pasakys “Naore”, atitraukite dešinę koją nuo kairėsį Fudo Dachi.

 

 

 

 

 

 

Heiko Dachi

2

Panaši kaip Heisoku Dachi, tik ši stovėsena yra siauresnė nei jūsų pečių plotis.

 

Uchi Hachi Ji Dachi

3

Iš Yoi Dachi pasisukite ant pėdų pagalvėlių taip, kad jūsų kulnai būtų nukreipti į išorę, o kojų pirštai vienas į kitą.

 

Shuto Sakotsu Uchi

4

Smūgiuokite dešine ranka esančia už galvos žemyn į raktikaulį, o kairę ranką pritraukite j Hikite poziciją.

 

7

Smūgis į rakikaulį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Yoko Ganmen Uchi

5

Smūgiuokite ranka esančia už galvos, lankiniu judesiu į smilkinį, tuo pačiu metu kairę ranką atitraukdami į Hikete poziciją.

 

8

Smūgis į smilkinį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Sakotsu Uchi Komi

6

Tai yra tiesus smūgis Shuto į saulės rezginį. Dešine ranka sūgiuokite tiesiai į priekį, o kairę ranką atitraukite į Hikite poziciją.

 

 

 

 

 

 

Shuto Hizo Uchi

9

Tai smūgis lanku į šonkaulius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Jodan Uchi

10

Dešine ranka smūgiuokite nuo kairiosios ausies į kaklą, o kairę ranką tuo pačiu metu pritraukite į Hikite

 

Shuto Jodan Uke

11

Atliekamas kaip ir Seiken Jodan Uke, tik blokuojame Shuto paviršiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Chudan Soto Uke

12

Atliekamas kaip ir Seiken Chudan Soto Uke, tik blokuojame Shuto paviršiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Chudan Uchi Uke

13

Alliekamas kaip ir Seiken Chudan Uchi Uke,tik blokuojame Shuto paviršiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Mae Gedan Barai

14

Atliekamas kaip ir Seiken Mae Gedan Barai, tik blokuojame Shuto paviršiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Shuto Mawashi Uke

15

Abi rankos juda ratu prasilenkdamos, blokas baigiasi smūgiais Shotei Jodan ir Shotei Gedan.

 

Shuto Jodan Uchi Uke

16

Blokuokite dešine ranka nuo kairiosios ausies gindami savo veidą, o kairę ranką pritraukite į Hikite poziciją.

 

Yoko Geri Jodan

17

Atliekamas kaip ir Yoko Geri Chudan, tik Jodan aukštyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawashi Geri Jodan

18

Mawashi Geri Jodan Haisoku ir Chusoku yra atliekami kaip ir Chudan Mawashi Geri, tik Jodan aukštyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ushiro Geri Jodan

19

Atliekamas kaip ir Ushiro Geri Chudan, tik Jodan aukštyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata:

Sanchin no.

3 KYU (ruda juostelė)

Kake Dachi

1

Iš Yoi Dachi šoktelkite į priekį kairiąja koja ir atlikite Uraken Uchi. Dešinioji koja tūri būti sukryžiuota už jūsų kairės kojos.

 

Kake Dachi Ido-geiko

2

Šoktelkite į priekį kairąja koja ir tuo pačiu metu uždenkite veidą dešiniuoju Shotei ir smūgiuokite Uraken Uchi kairiąją ranka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kake Dachi Mawatte

3

Nejudindami savo pėdų, pasukite galvą 180° Iaipsnių, pakol smūgiuojate Uraken Uchi dešiniąja ranka. Per pirmą žingsnį po Mawatte jūs turite šoktelėti į priekį savo dešiniąja koja taip, kad kairioji koja būtų sukryžiuota už dešiniosios.

 

Kake Dachi Naore

4

Pritraukite kairiają koją prie priekinės taip kol pėdos susilies, tuo pačiu metu sukryžiuodami rankas virš krūtinės. Grįžkite į Fudo Dachi stovėseną.

 

Chudan Hiji (Ate) Uchi

5

Smūgis atliekamas alkūne Chudan aukštyje. Smūgis yra atliekamas Iankiniu judesiu, tuo pačiu metu atitraukiant dešiniąją ranką į Hikete poziciją.

 

 

 

 

 

 

 

Age Hiji Uchi Jodan

6

Smūgiuojama alkūne iš apačios į veido sritį.

 

 

 

 

 

 

 

Age Hiji (Ate) Uchi Chudan

7

Atliekamas alkūne iš apačios į viršų Chudan aukštyje.

 

 

 

 

 

 

 

Mae Hiji Ate

8

Chudan – smūgis atliekamas Hiji (alkūne) iš apačios į saulės rezginį.
Jodan – atliekamas kaip Mae Hiji Ate Chudan tik smūgiuojate į smakrą.

 

 

 

 

 

 

Ushiro Hiji (Ate) Uchi

9

Tai smūgis alkūne atgal. Galvą pasukite smūgio kryptimi.

 

 

 

 

 

 

 

Oroshi Hiji (Ate) Uchi

10

Užsimokite dešine ranka už galvos alkūne smūgiuodami iš viršaus žemyn, o kairę ranką pritraukite į Hikite poziciją.

 

 

 

 

 

 

 

Shuto Juji Uke Jodan

11

Prasideda iš Zenkutsu Dachi, abi rankos Hikete pozicijoje. Blokuokite į viršų, kryžiuodami rankas virš galvos. Jeigu kairioji koja priekyje, kairioji ranka taip pat priekyje.

 

Shuto Juji Uke Gedan

12

Pradinė pozicija Zenkutsu Dachi, rankos Hikite pozicijoje. Blokuokite į apačią, kūnas palinkęs į priekį, nugara tiesi.

 

Mae Kakato Geri

13

Jodan – Smūgiuodami pakelkite kelį kuo aukščiau ir spirkite Kakato (kulnu) į veido sritį.

Chudan – Smūgis Kakato (kulnu) į saulės rezginį.

Gedan – Smūgis Kakato (kulnu) į tarpkojį.

 

Kata:

Pinan sono Yon

 

2 KYU (rudas diržas)

Haishu Uchi

1

Jodan – Laikykite dešinę ranką prie kairiosios ausies, o kairę ranką ištieskite į priekį. Smūgiuokite dešine ranka Haishu į veidą, tuo pačiu metu kairę ranką pritraukite į Hikite poziciją.

 

Hira Ken Tsuki

2

Jodan – smūgis į gerklę naudojant Hiraken. Smūgis atliekamas centrinėje linijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chudan – atliekamas smūgiuojant saulės rezginį, o Hiraken laikomas vertikaliojo pozicijoje.

 

 

 

 

 

 

 

Hira Ken Mawashl Uchi

3

Smūgiuokite dešiniuoju Hiraken lankiniu judesiu sustabdydami ranką centrinėje linijoje veido aukštyje, tuo pačiu metu atitraukite kairiąją ranką į Hikete poziciją.

 

Age Tsuki Jodan

4

Smūgis iš apačios į smakrą. Atliekamas Kiba Dachi stovėsenoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiraken Orochi Uchi

5

Tai smūgis Hiraken įstrižai per nosį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koken Uchi

6

Jodan – Smūgiuojame Koken tiesiu judesiu į veido sritį.
Chudan – Taip pat kaip Jodan, tik smūgis yra Chudan aukštyje.
Gedan – Smūgis atliekams į tarpkojį.

 

Koken Uke

7

Jodan – Blokuojame iš apačios į viršų ginant veido sritį.
Chudan Atliekamas Iankiniu judesiu ginant saulės rezginį.
Gedan – Atliekamas Iankiniu judesiu ginant tarpkojį.

 

Tobi Mae Geri

8

Galimi trys smūgiavimo būdai:

1) atsispiriant nuo žemės abiem kojomis (smūgiuojama priekine koja);
2) keičiant kojas kai smūgiuojate galine koja;
3) Atsispiriant nuo žemės galine koja išsivedant ją į priekį ir smūgį atliekant priekine koja (‘žirklutės”).

 

Tobi Nidan Mae Geri

9

Tai spyris abiem kojomis. Pradėkite šuolį kairiąja koja, spiriate dešine koja, o po to kairiąja.

 

Renraku

10

 

Kata:

Pinan sono Go,
Gekisai Dai

Kumite:

Jiyu Kumite su 25 priešininkais.

 

1 KYU (juoda juostelė)

Ryuto Ken Tsuki

1

Jodan – Tai smūgis į galvą. naudojant Ryuto Ken (tai kūgio formos Kumštis).

Chudan – Tai smūgis į šonkaulius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naka Yubi lppon Ken Tsuki

2

Jodan – Tai smūgis į gerklę Naka Yubi (didžiojo piršto sąnarys).
Chudan – Smūgiojama lankiniu judesiu į šonkaulius arba tiesiu judesiu į saulės rezginį.

 

Oya Yubi Ippon Ken Uchi

3

Jodan – Tai lankinis smūgis i galvą Oya Yubi Ippon Ken (nykščio sąnario).

Chudan – Tai lankinis smūgis į šonkaulius Oya Yubi Ippon Ken.

Gedan – Smūgis iš apačios įtarpkojį Oya Yubi Ippon Ken.

 

Kake Uke Jodan

4

Dešinę ranką pritraukite į Hikite pozijciją. kairiąją – padėkite ant dešiniojo delno. Abi rankos tuo pačiu metu juda Ianku. Jūsų kairioji ranka daro didesnį judesį negu dešinioji. Kairioji ranka sustoja gaivos aukštyje, o dešinioji ties saulės rezginiu.

 

Kake Uke Chudan

5

Atliekamas kaip ir Jodan tik bloko pabaigoje kairė ranka sustoja Chudan lygyje, o dešinė ties saulės rezginiu.

 

 

 

 

 

Haito Uchi Uke Chudan

6

Atliekamas taip pat kaip Seiken Chudan Uchi Uke, tik bloko gale abi rankos yra delnais į viršų.

 

Uchi Haisoku Geri Jodan

7

Tai smūgis Haisoku (keltimi) į žandikaulį. Smūgio kryptis – iš vidaus į išorę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oroshi Uchi Kakato Geri

8

Tai smūgis Kakato (kulnu) į galvą. Uchi – iš vidaus į išorę.

 

 

 

 

 

 

Oroshi Soto Kakato Geri

9

Tai smūgis kakato (kulnu) į galvą. Soto – iš išorės į vidų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobi Yoko Geri

10

Spyris yra atliekamas kaip Yoko Geri, bet šuolyje. Savo kairiąja koja kovos pozicijoje šokiteį priekį, spirdami Yoko Geri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Renraku

11

 

Kata: 

Yantsu ir Tsuki No

Kumite: 

Jiyu Kumíte su 30

1 DAN (juodas diržas)

Morote Haito Uchi

1

Jodan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija Jodan aukštyje ir vėl atitraukite abi rankas į Hikite poziciją.

Chudan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija saulės rezginio aukštyje ir vel atitraukite abi rankas į Hikite poziciją.

 

Haito Uchi

2

Jodan – Smūgiuokite Haito Iankiniu judesiu galvos aukštyje.
Chudan – Taip pat kaip Jodan, tik šonkaulių aukštyje.
Gedan – Smūgiuojame Haito į tarpkojį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morote Kake Uke

3

Jodan – Blokuokite galvos aukštyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį.

Chudan – Blokuokite Chudan lygyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį į saulės rezginį.

 

Osae Uke

4

Kairiąja ranka blokuokite iš viršaus į apačią ir sustokite ties saulės rezginiu.

 

Morote Haito Uchi Uke

5

Dešinė ranka Hikite pozicijoje, kairė ant dešiniosios delnu žemyn. Blokuokite Uchi kryptimi Chudan lygyje.

 

Kake Geri (Kakato)

6

Jodan – Ženkiteį priekį dešniąja koja taip kad ji kryžiuotųsi už kairiosios. Spirkite Iankiniu jūdesiu Kakato įsivaizduojamam priešininkui į apatinį žandíkaulį.
Chudan – Atliekamas taip pat kaip Jodan, tik smūgiuojate į šonkauiius.
Yra ir Kake Geri Chusoku (pėdų pagalvėlė), kuris smūgiuojamas kaip ir Kake Geri (Kakato), skiriasi tik smūgiavimo paviršius.

 

Ushiro Mawashi Geri

7

Jodan – Sukitės ratu ant antraminės kojos, o su kita koja atlikite smūgį į galvą.
Chudan – Skiriasi tik smūgio aukštis.
Gedan – Atliekamas į kojos raumenį.

 

Renraku

8

 

Kata: 

Tensho, Saiha ir Ura Taikyoku Sono Ichi, Ni, San

Kumite:

Jiyu Kumite su daugiau nei 30 priešininkų.